Contact Ressortsparket, vestiging 's-Hertogenbosch

Algemeen adres

Leeghwaterlaan 8 
5223 BA 's-Hertogenbosch

Postadres

Postbus 70582 
5201 CZ 's-Hertogenbosch

Tel: 088 - 699 2600

Fax: 088 - 699 0206

Heeft u vragen over een zittingsdatum, zittingstijdstip dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Voorportaal / Zittingsvoorbereiding:

tel 088 - 699 2600
fax 088 - 699 0206

Heeft u vragen over preventievenzaken of appel gevangenhoudingdan kunt u contact opnemen met de afdeling Raadkamer:

tel 088 - 699 2653
fax 088 - 699 0209

Heeft u vragen over de tenuitvoerlegging van de uitspraak dan kunt u contact opnemen met de afdeling Executie:

tel 088 - 699 2632
fax 088 - 699 0207

Heeft u vragen over de slachtoffers dan kunt u contact opnemen met het slachtofferloket:

tel 088 - 699 2680
fax 088 - 699 0229

Voor het opvragen van dossierstukken of een arrest kunt u contact opnemen met de strafgriffie van het gerechtshof:

tel 088 - 361 1819
fax 088 - 361 0520

Contact over stages:

Voor algemene vragen over stages: 
ressortsparketp&o-adviseurs@om.nl

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

De elektronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen bij de vestiging van het Ressortsparketdie het betreft t.a.v. de Wob-coördinator (o.v.v. WOB-verzoek):

Ressortsparket, vestiging Amsterdam: Postbus 21, 1000 AA AMSTERDAM

Ressortsparket, vestiging ’s Hertogenbosch: Postbus 70582, 5201 CZ 
’s-HERTOGENBOSCH

Ressortsparket, vestiging Den Haag: Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG

Ressortsparket, vestiging Arnhem-Leeuwarden: Postbus 30200, 6803 AE ARNHEM

Kaart

Ressortsparket 's-Hertogenbosch

Leeghwaterlaan 8 5223 BA 's-Hertogenbosch