Contact Ressortsparket, vestiging 's-Hertogenbosch

Algemeen adres

Leeghwaterlaan 2 
5223 BA 's-Hertogenbosch

Postadres

Postbus 70582 
5201 CZ 's-Hertogenbosch

Tel: 088 - 699 2600

Fax: 088 - 699 0206

Heeft u vragen over een zittingsdatum, zittingstijdstip dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Voorportaal / Zittingsvoorbereiding:

tel 088 - 699 2600
fax 088 - 699 0206

Heeft u vragen over preventievenzaken of appel gevangenhoudingdan kunt u contact opnemen met de afdeling Raadkamer:

tel 088 - 699 2653
fax 088 - 699 0209

Heeft u vragen over de tenuitvoerlegging van de uitspraak dan kunt u contact opnemen met de afdeling Executie:

tel 088 - 699 2632
fax 088 - 699 0207

Heeft u vragen over de slachtoffers dan kunt u contact opnemen met het slachtofferloket:

tel 088 - 699 2680
fax 088 - 699 0229

Voor het opvragen van dossierstukken of een arrest kunt u contact opnemen met de strafgriffie van het gerechtshof:

tel 088 - 361 1819
fax 088 - 361 0520

Contact over stages:

Voor algemene vragen over stages: 
ressortsparketp&o-adviseurs@om.nl

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

Ressortsparket 's-Hertogenbosch

Leeghwaterlaan 2 5223 BA 's-Hertogenbosch