Contact vestiging Den Haag

Algemeen adres

Prins Clauslaan 60 
2595 AJ Den Haag

Tel:  088-699 2660
Fax: 088-699 0210

Postadres

Postbus 20302 
2500 EH Den Haag

Slachtoffers

Contact met het slachtofferloket:

tel 088 - 699 2680
fax 088 - 699 0229

Contact over stages:

Voor algemene vragen over stages: 
ressortsparketp&o-adviseurs@om.nl

Contact met de administratie van het RP Den Haag:

ressortsparket.denhaag@om.nl

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

Ressortsparket Den Haag

Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag