Beslag voor 14 miljoen in onderzoek naar fraude met afval en mest

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen week voor in totaal 14.000.000 euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de provincie Limburg. Het beslag is gelegd om eventuele toekomstige vorderingen zeker te stellen

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met afval en mest door de bio-vergistingsinstallatie. Er wordt sinds 2013 vermoedelijk drie keer zoveel afval en dierlijke mest verwerkt bij de installatie dan is toegestaan volgens de vergunning. Bij de verwerking van het afval en mest komen (bio-)gassen vrij, waaruit weer duurzame energie opgewekt kan worden. De doorzochte bedrijven kregen hiervoor miljoenen euro’s subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Indien het vergisten volgens de regels gebeurt, kan er een organische reststof overblijven die als mest kan worden gebruikt in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Het vermoeden is dat de installatie het niet volgens de regels verwerkte eindproduct als mest verkocht aan de land- en tuinbouw. Het OM heeft de installatie na de doorzoekingen stil gelegd, omdat het niet volgens de regels verwerkte restproduct schadelijke stoffen kan bevatten. Die wil je niet in de grond hebben waar vervolgens weer gewassen worden verbouwd.

Volgens (voorlopige) berekeningen in het financiële onderzoek zou de vergister door in strijd met de vergunning te handelen en te frauderen met subsidies, circa 14.000.000 euro hebben verdiend. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en vorderingen van bedrijven en bestuurders. Daarnaast is beslag gelegd op drie woningen in Nederland van in totaal drie bestuurders van de vergister en op een villa in Spanje van één van de bestuurders. Het OM verdenkt hen van het leiding geven aan de strafbare gedragingen door het bedrijf. Het beslag is gelegd omdat misdaad niet mag lonen.

Fraude met mest ondermijnt de samenleving

Door te frauderen met afval en mest kunnen er risico’s ontstaan voor dier- en volksgezondheid, indien bacteriën en ziektekiemen niet op juiste wijze uit organische stoffen (zoals dierlijke mest) worden gehaald. Het is onwenselijk dat die mest wordt verspreid op het land waar vervolgens andere koeien grazen of voedsel wordt verbouwd. Fraude met mest en afvalstoffen ondermijnt het stelsel van afspraken die we in internationaal verband gemaakt hebben over mest. Het zorgt voor concurrentievervalsing. Door te frauderen met mest en afvalstromen, kan veel geld worden verdiend. Voor de verwerking van afval moet betaald worden, terwijl met de afzet van mest geld verdiend kan worden. Er kan verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaan, met alle risico’s van dien: de samenleving raakt gecorrumpeerd en wordt van binnen uitgehold. Dat is onwenselijk en daarom treedt de overheid hiertegen op.