Onderzoek naar hulp bij zelfdoding: nieuwe aanhoudingen

In juli werd een 28-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen. In hetzelfde onderzoek zijn onlangs opnieuw twee nieuwe aanhoudingen verricht. Het gaat om een 72-jarige vrouw uit Amersfoort en een 78-jarige man uit Den Bosch.

De vrouw werd maandag 18 oktober aangehouden en wordt onder meer verdacht van het handelen in een medicijn dat braakneigingen vermindert. Het middel mag uitsluitend worden uitgegeven door artsen en apothekers. Ook wordt de vrouw verdacht van strafbare hulp bij zelfdoding. Aan hoeveel personen precies zij deze middelen heeft verstrekt, wordt verder onderzocht. De vrouw is lid van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) EN zou hebben samengewerkt met de man die in juli werd aangehouden. Bij hem zou ze ook middelen hebben afgenomen.

Voorgeleiding

De vrouw uit Amersfoort is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Oost-Brabant. Die bepaalde dat de verdachte nog tien dagen langer vast blijft zitten.

Derde aanhouding

Op dinsdag 19 oktober werd in het onderzoek ook een 78-jarige Bosschenaar aangehouden. Ook hij is lid van de CLW. Mogelijk heeft ook hij middelen afgenomen, maar verder onderzoek is noodzakelijk om meer duidelijkheid te krijgen over zijn precieze rol in de zaak. De man blijft verdachte en is na verhoor heengezonden.

Verder onderzoek

Het onderzoek is nog in volle gang. Onder meer wordt administratie van de verdachten bekeken, om te achterhalen aan wie de middelen zijn verstrekt en om te onderzoeken of het tot suïcides heeft geleid. De Eindhovenaar staat op 27 oktober voor de rechter in een pro-formazitting. Dan wordt meer bekend over de stand van het onderzoek.