Hoger beroep OM in verschoningsrechtzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt hoger beroep in tegen een deel van de uitspraak van de kortgedingrechter van de rechtbank Oost-Brabant van 22 maart 2022.

Het OM betreurt dat het OM het verschoningsrecht onvoldoende heeft gewaarborgd in de strafzaak die ten grondslag ligt aan het kortgeding. Dit trekt het OM zich aan, omdat het verschoningsrecht een belangrijke pijler is van de rechtsstaat. Eenieder moet zonder vrees voor openbaarmaking informatie kunnen delen met personen waarvoor een beroepsgeheim geldt, zoals een advocaat.

Hoger beroep tegen deel van de uitspraak
Ten behoeve van de rechtspraktijk en de rechtsvorming stelt het OM tegen een deel van de uitspraak hoger beroep in. Zo bepaalt het vonnis dat het OM, wanneer het ten tijde van het vorderen van e-mails bekend is met de betrokkenheid van een advocaat, de serviceprovider vooraf moet vragen om e-mailboxen van verdachten te ontdoen van correspondentie met die advocaat. Het OM ziet op dit punt juridische bezwaren en voorziet praktische uitvoeringsproblemen. Daarnaast werpt het vonnis enkele vragen op over de in bepaalde situaties te volgen procedures bij de (straf)rechter. Met het instellen van hoger beroep kunnen deze en nog enkele andere vragen worden beantwoord met als doel het krijgen van helderheid voor de (rechts)praktijk.

Beschrijving werkwijze in een aanwijzing
In alle strafrechtelijke onderzoeken moet het OM bij de omgang met mogelijke geheimhoudersinformatie de wet en de laatste stand van de rechtspraak in acht nemen. Om dit verder te waarborgen werkt het OM momenteel aan een geactualiseerde aanwijzing waarin de werkwijze van het OM staat beschreven. Daarbij zal ook worden overlegd met betrokken beroepsorganisaties zoals de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. De aanwijzing krijgt een openbare status en zal beschikbaar zijn op www.om.nl. Tot het moment van publicatie is voorlopig beleid geformuleerd naar aanleiding van de uitspraak in kort geding. Dit voorlopige beleid is terug te vinden via deze link.