Cybercrime

We spreken van cybercrime als computers het doelwit zijn van criminele activiteiten. De veiligheidsrisico's voor burgers, bedrijven en overheden zijn de afgelopen jaren groter geworden door het toenemend gebruik van moderne technologieën, apps en social media. Mogelijke vormen van cybercriminaliteit zijn bijvoorbeeld Ddos-aanvallen die websites plat leggen en ransoware, zogenaamde ‘gijzelingssoftware’ waarmee criminelen een computer vergrendelen met kwaadaardige software. Bij de aanpak van cybercriminaliteit werkt het OM op nationaal en internationaal niveau nauw samen met verschillende partijen.