Huiselijk geweld

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 volwassenen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Ruim 100.000 kinderen per jaar zijn slachtoffer van kindermishandeling. OM en politie geven hoge prioriteit aan de aanpak van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging.

Huiselijk geweld komt op grote schaal voor. Slachtoffers van geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. In slechts een gering aantal gevallen doen slachtoffers aangifte. Een deel van hen durft geen aangifte te doen of gaat ervan uit dat politie en justitie daar geen gevolg aan zullen geven. Het OM vervolgt bewijsbare huiselijk geweld zaken in beginsel echter altijd.

Wat is huiselijk geweld ?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De huiselijke kring betekent: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.

Wat kunt u doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld.

Zie ook: Informatie huiselijk geweld Rijksoverheid