Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES)

Het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) bevordert de internationale strafrechtelijke samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland in het algemeen en in de Euregio's Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord in het bijzonder.

Het BES wil als Expertisecentrum binnen het OM vraagbaak zijn met betrekking tot de internationale strafrechtelijke samenwerking. Het brengt kennis over binnen het OM en bij de (internationale) ketenpartners.

Vanuit de rol van expertisecentrum worden door de officieren en parketsecretarissen binnen het BES opsporingsonderzoeken geleid met sterk internationale componenten, met name als ze inhoudelijk bijzonder en vernieuwend zijn en als ze bi- en trilaterale mogelijkheden verkennen. Door middel van een daartoe ontwikkeld stappenplan vindt een effectievere en efficiëntere aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit plaats, waarbij beide Euregio's fungeren als proeftuin voor de grensoverschrijdende samenwerking en opsporing in Europa. Aan het BES zijn een Belgische justitieambtenaar en Duitse Staatsanwalt verbonden die als liaison werkzaam zijn ten behoeve van de politie en justitie in eigen land en Nederland. Tevens voeren de aan het BES verbonden officieren het gezag uit over het Internationaal Rechtshulp Centrum en worden daarbij ondersteund door de parketsecretarissen.

Heeft u vragen of wilt u nader advies over de samenwerking met België en/of Duitsland? Of heeft u vragen betreffende de rechtshulp met België en/of Duitsland? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Onderstaand treft u onze contactgegevens aan:

Arrondissementsparket Limburg
Bureau voor Euregionale Samenwerking
Postbus 1987
6201 BZ Maastricht
e-mail: bes@om.nl

De Euregio's van Limburg

Limburg is een zeer dichtbevolkte grensregio die in meerdere zogenaamde Euregio's ligt waaronder de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Rijn-Maas-Noord. Een Euregio is een grensoverschrijdend bestuurlijk verband waarbinnen op diverse terreinen en door diverse (overheids)instanties wordt samengewerkt. Gezien de geografische situatie van de provincie Limburg -ongeveer 350 km buitengrens en ongeveer 100 kilometer binnengrens- bestaat er voor politie en justitie in deze provincie een sterke noodzaak tot samenwerking tussen politiële en justitiële diensten op Euregionaal niveau. Hieronder treft u een beschrijving aan van beide Euregio's en de desbetreffende link naar hun websites.

Euregio Rijn-Maas:

De Euregio Maas-Rijn die in 1976 als werkgroep werd opgericht vormt een van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. In 1991 heeft de Euregio Maas-Rijn een juridisch statuut gekregen in de vorm van een Stichting volgens Nederlands recht. De leden van de Stichting zijn: het zuiden van de provincie Limburg (Nederland), de provincie Limburg (België), de provincie Luik (België), de regio Aachen e.v. (Duitsland) en de Duitstalige Gemeenschap (België). De Stichting zetelt in het gebouw Gospertstraat 42 in Eupen, Duitstalige Gemeenschap in België. Het hoogste besluitvormingsorgaan van de Euregio Maas-Rijn is het bestuur waaronder het Euregio Maas-Rijn bureau ressorteert.

Website Euregio Maas-Rijn: http://www.euregio-mr.com/nl

Euregio Rijn-Maas-Noord:

Aan voornoemde Euregio grenst de Euregio Rijn-Maas-Noord. Het is een Duits/Nederlandse Euregio die loopt (aan Nederlandse zijde) vanaf Echt tot en met Cuijk. Ook het grensgebied van de Euregio Rijn-Maas-Noord is voorzien van een sterke grensoverschrijdende infrastructuur. Deze is verder versterkt met het gereed komen van de A73. De Euregio Rijn-Maas-Noord komt hiermee op het kruispunt van internationale Noord-Zuid en Oost-West verbindingen te liggen. Overigens beschikt ook de Euregio Rijn-Maas-Noord over belangrijke spoorverbindingen en het zeer belangrijke vaarwater, de Maas. Evenals in de Euregio Maas-Rijn is het aantal varianten van verplaatsingsmogelijkheden in de Euregio Rijn-Maas-Noord zeer groot, zeker, indien bedacht wordt, dat deze Euregio direct grenst aan het zeer dichtbevolkte Roergebied (meer dan 6 miljoen inwoners). De open grenzen hebben tot gevolg, dat ook binnen de Euregio Rijn-Maas-Noord dagelijks zeer grote aantallen verplaatsingen van mensen en goederen plaatsvinden. Steden als Venlo en Roermond zijn in dit kader grote knooppunten; Venlo als vanouds als inkoopstad en inmiddels het 3e logistieke centrum van Nederland en Roermond, dat booming is als gevolg van het Outletcenter. De aantrekkingskracht van Venlo op de buitenlandse drugstoerist wordt in dit verband als algemeen bekend verondersteld. Tot de Euregio Rijn-Maas-Noord behoren de arrondissementen: Mönchengladbach, Krefeld en Kleve (Duitsland) en Roermond (Nederland).

Website Euregio Rijn-Maas-Noord: http://www.euregio-rmn.de/