Project Interreg EMR-EYES

Het arrondissementsparket Limburg is gedurende de periode 2018 – 2021 projectpartner geweest tijdens het EMR-EYES-project. Dit project, dat in 2018 van start is gegaan, is gericht op veiligheids- en preventieactoren binnen een van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsgebieden in Europa, de Euregio Maas-Rijn (EMR). Dit project is opgezet op initiatief van de gouverneur van de provincie Luik. 

EMR-EYES is een Interreg-project dat gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Economische Ontwikkeling (EFRO) en medegefinancierd wordt door het Waals Gewest. Het project is uitgevoerd door verschillende projectpartners, waaronder de provincie Luik (hoofdpartner), de provincies Belgisch en Nederlands Limburg, Wegweiser Ostbelgien, de stad Verviers, het Polizeipräsidium van Aken en het Openbaar Ministerie (Nederlands Limburg).

Het project heeft als doel de samenwerking tussen deze actoren op Euregionaal niveau te versterken, rond thema’s op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Dit zal onvermijdelijk worden bereikt door de uitwisseling van informatie tussen de betrokken actoren in het veld te verbeteren.

In Luik is een ondersteunend gezamenlijk bureau (drie personen) opgericht om het project te beheren. In het kader van de uitwisseling van informatie, die van essentieel belang is voor de doelstelling van het project, zorgt dit gemeenschappelijk bureau voor coördinatie en meewerken aan de organisatie van opleidingscursussen, studiedagen, workshops, enz. over onderwerpen die verband houden met de hierboven genoemde thema’s.

De doelstelling van het EMR-EYES project is het verbeteren van de bestaande structuren, alsmede het installeren van efficiënte communicatie- en rapportageinstrumenten, waardoor de implementatie van samenwerkings- en informatieuitwisselingsprocessen tussen veiligheids- (politie, justitie) en preventie- (bestuurlijke autoriteiten, NGO's en andere belanghebbenden) actoren in de Euregio Maas-Rijn mogelijk wordt.

Een van de onderdelen van het EMR-EYES-project betreft het eerste Organized Crime Field Lab (Field Lab ‘Cerberus’) dat tussen twee landen werd georganiseerd. In bijgevoegd rapport leest u meer over de opzet en uitkomsten van dit Organized Crime Field Lab.