Contact OM Den Haag

Bereikbaarheid Arrondissementsparket Den Haag

Op deze pagina staat op alfabetische volgorde per onderwerp hoe u het beste contact met ons kunt opnemen.

Adres

Arrondissementsparket Den Haag
Prins Clauslaan 60 
2595 AJ  Den Haag
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag

Telefoon: 088-699 1300 (bereikbaar van 8.30-17.00 uur)

E-mail: kcc.dh@om.nl

Klacht

Zie de pagina 'Informatie Klachten', voor de procedure en verdere behandeling van uw klacht.

Stuur uw brief voorzien van uw handtekening naar bovenstaand adres, gericht aan de Hoofdofficier van Justitie, afdeling Klachtenadministratie.

Media, pers

Telefoon: 088-699 1302 

Perspiket (buiten kantooruren):  Telefoon: 06 - 51358537

Informatiepunt Slachtoffers Den Haag

Op de pagina 'Wat doet het OM voor slachtoffers' leest u meer over de procedures en begeleiding van slachtoffers en nabestaanden.

Telefoon: 088 - 699 1380
E-mail: IPSDenHaag@om.nl.

Social media

Twitter OM Den Haag

Twitter persovj Den Haag

Facebook OM landelijk

Verkeersboetes

U kunt online een beroep indienen tegen een verkeersboete bij het Digitaal Loket Verkeer. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig en de beschikking met daarop alle gegevens over de boete (zoals het CJIB-nummer). Klik op de link https://loket.om.nl/ om online in beroep te gaan.

Het Digitaal Loket kan alleen beroepen tegen Mulderbeschikkingen in behandeling nemen. U herkent de Mulderbeschikking aan de ‘M' in de rechterbovenhoek van een brief (link naar vb mulderbeschikking) van het CJIB.

Meer informatie over beroep tegen een verkeersboete 

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

Arrondissementsparket Den Haag

Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag