Functioneel Parket

Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe ontnemingszaken. Bij het uitvoeren van deze taken is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) het opsporingsonderzoek doet.

Het Functioneel Parket telt ongeveer 450 medewerkers, waaronder circa 110 officieren. Onder de medewerkers bevinden zich veel specialisten, zoals fiscalisten, forensisch accountants en milieudeskundigen. Ook de specialisten op het gebied van afpakken zijn binnen het Functioneel Parket ondergebracht. Tot slot is het Functioneel Parket belast met de handhaving van de wetgeving voor de visserij en de veiligheid op de Noordzee.

De landelijke taken van het Functioneel Parket worden vanuit verschillende locaties uitgevoerd. Het Functioneel Parket is gevestigd in Zwolle, Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam. Daarnaast heeft het parket een locatie in Leeuwarden die zich voornamelijk bezighoudt met het beheer van inbeslaggenomen goederen. De parketleiding is gevestigd in Amsterdam.

Parketleiding

Hoofdofficier Functioneel Parket - Mr. M. (Michiel) Zwinkels   

Plv. Hoofdofficier Functioneel Parket - Mr. S.P. (Sander) de Haas 

Directeur Bedrijfsvoering - Drs. A. (Adeline) Kooijmans

De BOD-en zijn:

•    De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
•    De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD)
•    De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD)
•    De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (OD-NLA)