Inhouding rijbewijs

Maakt u een ernstige fout in het verkeer? Dan moet de politie het rijbewijs invorderen. Bijvoorbeeld bij veel te hard rijden of rijden onder invloed van alcohol of drugs.

  • De politie stuurt het rijbewijs dan naar het OM. De officier van justitie beslist binnen 10 dagen of het rijbewijs ingehouden wordt of dat u het terug krijgt. Valt de 10e dag in het weekend of op en feestdag, dan hoort u de beslissing de eerste werkdag daarna. Krijgt u het rijbewijs niet terug? Dan wordt u opgeroepen voor een OM hoorzitting of u krijgt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Bij een OM hoorzitting legt de officier van justitie een straf op. Bij een rechtszitting gebeurt dat door de rechter.
  • Heeft u zeer dringende redenen waarom u het rijbewijs (voorlopig) eerder nodig heeft? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de officier van justitie of een klaagschrift bij de rechtbank.
  • De politie doet na een ernstige verkeersovertreding ook een melding aan het CBR. Het CBR onderzoekt of de bestuurder wel geschikt en rijvaardig is om aan het verkeer deel te nemen.  Dit is geen straf, maar een maatregel voor de verkeersveiligheid.  Zie ook de website van CBR Ik ben aangehouden door de politie, wat nu?
  • Wanneer u binnen vijf jaar twee keer bent veroordeeld voor rijden onder invloed wordt uw rijbewijs ongeldig. <meer informatie over de Recidiveregeling>
  • Als er voor het beginnersrijbewijs twee ernstige verkeersovertredingen zijn geregistreerd, wordt  u door de officier van justitie gemeld bij het CBR. Het CBR kan uw rijbewijs schorsen of een maatregel opleggen. <meer informatie over beginnend bestuurders>

Rijden met ongeldig rijbewijs?

Wordt u staande gehouden terwijl de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig is ontzegd? Is uw rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard of geschorst? Is  het rijbewijs door de politie (in)gevorderd? Of is het rijbewijs van rechtswege ongeldig  geworden vanwege rijden onder invloed? Dan pleegt u een ernstig verkeersmisdrijf. Het OM kan dan aan de rechter vragen om u twee weken gevangenisstraf op te leggen.

Vraag en antwoord