Telia betaalt resterend ontnemingsbedrag van 208.500.000 USD aan Nederlands OM

Telia Company AB (hierna: Telia) heeft 208.500.000 US Dollar aan het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland betaald. Dit gebeurde als onderdeel van de transactie die in september 2017 door het Zweedse Telecom bedrijf werd geaccepteerd.

Transactie

In de transactie was vastgelegd dat drie in Nederland gevestigde dochterbedrijven van Telia 274.000.000 USD aan het Nederlands OM betaalden. Het OM verweet hen ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift rondom en na de toetreding van Telia tot de Oezbeekse telecommarkt. Uit onderzoek door de FIOD bleek dat in de periode van 2007 tot en met 2010  steekpenningen zouden zijn betaald aan de oudste dochter van de toenmalige president van Oezbekistan.

Parallel aan de Nederlandse transactie waren er afdoeningen met  het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) en de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).

Misdaad mag niet lonen

De onderzoeken in Nederland  en de VS hebben de hoogte van het crimineel verdiend vermogen vastgesteld op 457.000.000 USD. Daarvan betaalde Telia 208.500.000 USD aan de SEC, en 40.000.000 USD als ‘forfeiture’ aan de DOJ. Het resterende ontnemingsbedrag van 208.500.000 USD zou in een later stadium aan Zweden of Nederland worden betaald, afhankelijk van de uitkomst van de Zweedse gerechtelijke procedure tegen Telia. Dit om het Scandinavische land maximaal in staat te stellen om ook een deel van het crimineel verdiend vermogen te ontnemen bij Telia. In Zweden kent men geen buitengerechtelijke afdoening zoals in Nederland. In Zweden moest men naar de rechtbank. Het maakt Nederland niet uit in welk land het oneerlijk verdiend vermogen terecht komt, als het maar afgepakt wordt. In de Nederlandse transactieovereenkomst werd vastgelegd dat indien de ontnemingsprocedure in  Zweden -om wat voor reden dan ook- niet binnen een termijn van 540 dagen tot resultaat zou leiden, het resterende bedrag van 208.500.000 USD alsnog betaald zou worden door Telia aan het Nederlandse OM.

Zweedse casus

In februari deed de rechtbank in Zweden uitspraak in de zaak die Zweden had aangespannen tegen twee Zweedse topbestuurders van Telia. De Zweedse rechtbank heeft hen vrijgesproken van corruptie. De belangrijkste reden is dat de voormalige Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova volgens de Zweedse corruptiewetgeving niet als ambtenaar kan worden aangemerkt. Het gevolg is dat Zweden binnen de gestelde termijn geen crimineel verdiend vermogen van Telia heeft kunnen ontnemen. De gereserveerde 208.500.000 USD is dus conform de transactieovereenkomst aan Nederland betaald.

Corruptie in internationaal verband bestreden

Corruptie zorgt voor concurrentievervalsing en het vormt een ernstige aantasting van de integriteit van overheden, met grote morele en politieke gevolgen. Corruptie tast de vrije marktwerking aan en vormt een bedreiging voor de internationale stabiliteit. Internationale corruptie kan alleen bestreden worden indien ieder land zijn rol pakt. Het onderzoek naar Telia startte in 2013 en is uitgevoerd door de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket. Parallel aan het Nederlandse onderzoek liep er een onderzoek door het Amerikaanse Department of Justice (DOJ), de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) en het Zweedse OM.  Dit parallelle optreden laat zien dat corruptie niet wordt getolereerd, en internationaal binnen de mogelijkheden die landen hebben wordt aangepakt. De opbrengsten van corruptie worden afgepakt en bedrijven krijgen flinke boetes.