Verkeer

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) beoordeelt alle beroepen tegen verkeersboetes (Mulderbeschikkingen). Daarnaast gaan de meeste rijbewijzen die door de politie zijn ingevorderd naar Parket CVOM. De officier van justitie besluit dan of het rijbewijs wel of niet ingehouden wordt.

Het OM maakt met de politie afspraken over de manier waarop de politie handhaaft in het verkeer. Hoe vaak ze controleren en waarop. Alle parketten doen dat in hun regio, Parket CVOM samen met de landelijke eenheid van de politie.


Alle zittingen en telehoorzittingen van parket CVOM gaan in elk geval in de periode van 17 maart tot en met 6 april 2020 niet door. Betrokkenen krijgen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep.

Beslissingen over ingevorderde rijbewijzen worden wel genomen, volgens het gebruikelijke proces. 

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via 088 361 61 61.