Verkeer

Alle Straf kantonzittingen van parket CVOM gaan vanaf 1 september 2020 weer door. Betrokkenen van wie de zaak is ingetrokken, krijgen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep.

Sinds 6 juli kan er telefonisch gehoord worden in strafzaken van CVOM. Betrokkenen krijgen hierover bericht. Bekijk hoe dat werkt. Vragen en antwoorden over het horen vindt u onder Vraag en Antwoord Verkeer

Sinds 2 juni is parket CVOM weer gedeeltelijk begonnen met de PR-zittingen. Niet alle zaken worden behandeld vanwege de maatregelen in verband met Corona. Als een zaak wordt ingetrokken, krijgen betrokkenen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep. Als er geen bericht is van intrekking, gaat de zaak door op het geplande tijdstip.

Beslissingen over ingevorderde rijbewijzen worden wel genomen, volgens het gebruikelijke proces. 

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden aan de Rechtspraak.

Vragen over strafzaken die door de rechtbank eerder zijn behandeld en waarvan de rechter tijdens die zitting bepaald heeft dat deze zouden moeten worden behandeld in de periode tussen 17 maart en 1 juni 2020 (aanhouding voor bepaalde tijd) kunnen ook gesteld worden via de Rechtspraak.

Alle Mulder hoorzittingen gaan door. Als u een oproep heeft gekregen voor de behandeling van een Mulder zaak bij de kantonrechter, dan kunt u met vragen terecht bij de rechtbank waarvan u de oproep heeft ontvangen.

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) beoordeelt alle beroepen tegen verkeersboetes (Mulderbeschikkingen). Daarnaast gaan de meeste rijbewijzen die door de politie zijn ingevorderd naar Parket CVOM. De officier van justitie besluit dan of het rijbewijs wel of niet ingehouden wordt.

Het OM maakt met de politie afspraken over de manier waarop de politie handhaaft in het verkeer. Hoe vaak ze controleren en waarop. Alle parketten doen dat in hun regio, Parket CVOM samen met de landelijke eenheid van de politie.