Verkeer

Of je nu voetganger, automobilist of fietser bent, er gelden regels in het verkeer. Met die regels willen we het verkeer veiliger maken. En het aantal slachtoffers laten dalen. Het Openbaar Ministerie ziet toe op de handhaving van deze regels. Het maakt daarover afspraken met politie, handelt straf- en beroepszaken af en beheert trajectcontroles.

Binnen het OM is parket CVOM verantwoordelijk voor verkeer. Dit parket kijkt vooral naar overtredingen die veel voorkomen in het verkeer:  gebruik van alcohol en drugs, afleiding, te hoge snelheid en rijden door rood licht. Het heeft daarbij extra aandacht voor veelplegers. Wanneer je bijvoorbeeld te snel rijdt, te veel alcohol hebt gedronken of afgeleid bent omdat je zit te appen, neemt de kans op ongelukken toe.  Hieronder lees je meer over onze aanpak bij deze onderwerpen.